Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Algemene Ledenvergadering 10 januari 2022

11 november 2021 20:45


Aan alle leden van Afc DWS

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING,

die op maandag 10 januari 2022 tussen 19.30-21:00 uur online wordt gehouden.

Aan alle leden van Afc DWS

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING,

die nu ipv vrijdag 17 december op maandag 10 januari 2021 tussen 19.30-21:00 uur online wordt gehouden.
Op de agenda staan de volgende punten: 


 1. Opening
 2. Vaststelling notulen 
 3. Ingezonden stukken
 4. Mededelingen
 5. Algemene beschouwing
 6. Verkiezing nieuw bestuur
 7. Financiële verantwoording (incl. vaststelling begroting en contributie)
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Het voetbalproduct
 10. Huisvesting en verenigingsstructuur
 11. Rondvraag


Deelnemen aan de ALV

U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden voornemens zijn om deze vergadering online te organiseren.  Om aan deze ALV deel te kunnen nemen, heeft u een computer of smartphone nodig met een internetverbinding. Meer informatie over het aanmelden en deelnemen volgt spoedig. 

Natuurlijk hebben wij ook rekening gehouden met de oudere leden die niet altijd de beschikking hebben over een computer of internetverbinding. Zij worden schriftelijk uitgenodigd en hebben de mogelijkheid om via de post te stemmen en vragen te stellen. De vereniging zal in het schrijven ook een gefrankeerde envelop meesturen.

Vergaderstukken

De benodigde documenten voor deze agendapunten worden uiterlijk 6 december beschikbaar gesteld. Wij verzoeken eventuele vragen naar aanleiding van deze stukken voor 10 december 18.00 uur te sturen aan info@afdws.com. Zo kunnen tijdens de behandeling van deze agendapunten zoveel mogelijk vragen behandeld worden. Vragen die niet op de ALV aan de orde kunnen komen, worden later schriftelijk beantwoord. 

Vragen stellen tijdens de digitale ALV

De ervaring leert dat digitale vergaderingen met veel deelnemers lastig is en de kwaliteit ernstig afneemt. Om die reden willen we zo veel als mogelijk proberen structuur aan te brengen in onze vergadering. Het voorafgaand indienen van vragen helpt hierbij, dus het is niet mogelijk om tijdens de ALV vragen te stellen. Daarom verzoeken wij alle deelnemers hun vragen uiterlijk 10 december te sturen aan info@afcdws.com 

Toelichting agendapunt nieuw bestuur

Zoals al eerder gemeld, heeft de voorzitter de afgelopen maanden met een werkgroep gewerkt om adviezen in te winnen om de organisatiestructuur te verbeteren en op zoek te gaan naar geschikte bestuurskandidaten die de expertise en kennis hebben voor de openstaande posten. Zo zijn onder andere de vacature van penningmeester en secretaris vacant. Daarnaast heeft de voorzitter aangegeven dat hij gezien de enorme uitdagingen in zijn bedrijf gezien vanwege de Corona pandemie weinig tijd zal hebben voor het voorzitterschap. Het nieuwe bestuur zal op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Tot die tijd blijft Remko aan als voorzitter en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.

Heinrich Wartes stelt zich verkiesbaar als penningmeester
Stefan Wouter stelt zich verkiesbaar als secretaris
Marcel Jille stelt zich verkiesbaar als bestuurslid
Pieter Gouka stelt zich verkiesbaar als bestuurslid
Remko de Jong treedt af als voorzitter en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid

De profielen van de kandidaten zijn te vinden in de vergaderstukken die 6 december beschikbaar worden gesteld en die kun je lezen via deze link.

Mochten er eventuele kandidaten zijn die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie, dan kunnen zij zich uiterlijk 10 december aanmelden via info@afcdws.com met de volgens de statuten benodigde stukken. De werkgroep heeft met het huidige bestuur een profielschets gemaakt die je kunt lezen via deze link: Profielschets bestuurslid DWS .
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!