Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Contributie via Nikki

NIKKI start per mei 2020 met de contributie inning van seizoen ’20 – ‘21 voor DWS

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in één keer worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. 

U ontvangt binnenkort de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie voor het nieuwe seizoen ’20 - ‘21 die verdeeld wordt over 8 maandelijkse termijnen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Wanneer u de contributie van het nieuwe seizoen ’20 – ’21 toch in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar dws@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int. 

Klik hier voor de contributiebedragen van 2020-2021

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur van afc DWS is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar. Deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt. Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl. De medewerkers van NIKKi zijn bereikbaar per e-mail via dws@nikki.nl of telefonisch op 0345 - 745 980

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding, zoals Jeugd Fonds Sport, om de contributie te voldoen, dient u deze zélf aan te vragen. Neem contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op dws@nikki.nl.

2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen. 

3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen vanaf 1 september 2020. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen ’20 – ‘21! 

 

Bestuur afc DWS


Contributie-inning seizoen 2019-2020 via Nikki

De inning van de contributie van afgelopen seizoen vindt m.i.v. 1 maart 2020 plaats via NIKKI. NIKKI start per direct met de inning van de openstaande contributie voor onze vereniging. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de betaling van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in één keer worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt binnenkort de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de nog eventuele openstaande contributie van het huidige seizoen ’19 - ‘20 die verdeeld wordt over 2 maandelijkse termijnen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Wanneer u de nog openstaande contributie van het huidige seizoen ’19 – ’20 toch in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar dws@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

De contributie is exclusief de aanschaf/huur van sportkleding, waarvoor we u graag €25 shoptegoed aanbieden voor aanschaf van DWS kleding bij onze sponsor Team Sport Equip indien u:

  • Geen contributie van vorige jaren heeft open staan;
  • Het volledige bedrag (contributie én vrijwilligersvergoeding €45 voor seizoen 2019-2020) voldoet voor 1 mei 2019
  • óf in geval van het gebruik van Jeugd Fonds Sport de bevestiging van de aanvraag voor seizoen 2019-2020 voor 1 mei van het lopende seizoen kunt overleggen en de vrijwilligersvergoeding voor 2019-2020 (€45) heeft overgemaakt.

*Onder nieuw lid worden nieuwe inschrijvingen verstaan, dus ook als er éérst is uitgeschreven en daarna weer ingeschreven, betaalt u deze kosten.


**Indien de contributie en vrijwilligersvergoeding niet tijdig is ontvangen of de betaaltermijnen niet in acht neemt, bent u of is uw kind niet speelgerechtigd!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!